top of page

Terapötik Yaklaşım

İlişki Psikoterapileri

 

Hepimiz ilişkiler ile var olur, büyür, olgunlaşır, ilişkilere dahil olur, ilişkilerden ayrılırız. Bireyleri ele alırken içinde bulunduğu ilişkilerden ayrı ele almak yetersiz değerlendirmemize sebep olabilir. Bu yüzden uzmanlığım çerçevesinde çalıştığım sistemik terapiler, bireyi içinde bulunduğu sistem ile ele alır, sistemin yarattığı sıkıntıları, bireylere yüklediği duygusal yükleri çalışır bu sayede bireylerin ve doğal olarak sistemlerin iyi olmasını sağlar. 

 

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı yüksek lisansı ile aile kavramını multidisipliner olarak ele almanın en doğru yöntemlerden biri olduğunu ve aile dinamiklerinin fizyolojik, hukuksal, eğitsel pek çok boyutu olduğunu görme ve gözlemleme şansım oldu.

 

İlişki psikoterapisi eğitimim boyunca hem ODTÜ-SEM'de aldığım aile terapileri eğitiminde hem de İlişki Psikoterapileri Enstitüsü'nde tamamladığım EFTA kriterleri* süresince pek çok ekol ile kullandıkları yöntemleri öğrenme ve uygulama fırsatım oldu. 

 

İlişki psikoterapilerinde en çok yarar gördüğüm ve yöntemlerinden destek aldığım ekoller ise dinamik aile terapileri, bağlanma temelli ilişki terapisi, Bowen aile sistemleri terapisi, stratejik aile terapisi, yapısal aile terapisi, bilişsel davranışçı aile terapisi, Satir aile terapisi, çözüm odaklı aile terapisi ve cinsel terapilerdir.

 

* 2 yıl süren teorik eğitimin ardından 40 saat aynalı oda kullanılarak canlı görüşme, 50 saat canlı süpervizyon izleme, 80 saat grup süpervizyonu, 25 kayıtlı vaka sunumu ve 5 saat bireysel süpervizyon sürecinin  tamamlanması ile sağlanan yeterliliktir.

bottom of page